Start Oferta Badania i pomiary

Badania i pomiary

Drukuj Email

OPA

 

Główną misją Ośrodka Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu są specjalistyczne badania i pomiary z dziedziny elektroenergetyki zarówno przemysłowej jak i zawodowej oraz pomiary maszyn i urzadzeń związanych z procesem produkcyjnym zakładów górniczych.

Wykonujemy badania pomontażowe odbiorcze, okresowe badania w czasie eksploatacji urządzeń oraz badania poawaryjne.

Nasza firma stale dąży do udoskonalania naszych usług, do których w szczególności należą:

Wysoko wykwalifikowana kadra Naszej firmy o dużym doświadczeniu w pomiarach elektroenergetycznych i badaniach elementów mechanicznych maszyn wyciągowych jest gwarantem wysokiej jakości usług.