Start O firmie Odrobina HISTORII

Odrobina hisrorii

Drukuj Email

OPA

 

01 kwietnia 1970r.

  • na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego do życia został powołany Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego . Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992 r.

01 października 1992r.

  • decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu - organu założycielskiego – oddział nr 45 został usamodzielniony i przeobrażony w przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe.

01 grudnia 1995 r.

  • Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami OPA PW S.A. są aktualni jak i byli pracownicy przedsiębiorstwa.

Od początku swej działalności firma nastawiona jest na rozwój oraz doskonalenie jakości oferowanych usług o czym świadczą kolejne wydarzenia:

Rok 1997

  • w OPA PW SA został wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN ISO 9001,
  • OPA PW SA otrzymała status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie urządzeń wyciągowych oraz w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Rok 2001

  • otrzymaliśmy “Medal Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu, ochrony środowiska, wprowadzania nowych rozwiązań i technologii.