Start

CERTYFIKACJA Zintegrowany System Zarządzania

Drukuj Email
czwartek, 11 października 2012

Miło nam poinformować, że spółka OPA PW SA rozszerzyła dotychczas funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością i skutecznie wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania.

OPA

 

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

  • PN-EN ISO 9001:2009 – systemy zarządzania jakością,
  • EN ISO 14001:2004 – systemy zarządzania środowiskowego,
  • PN-N 18001:2004 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

ZSZ obejmuje następujący zakres:

  • prace projektowe, kontrolno – pomiarowe i naprawy w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych,
  • układów napędowych oraz automatyki przemysłowej,
  • remonty urządzeń wyciągowych.

Audit  certyfikacyjny przeprowadzony  został w dniach 01 – 03.10.2012r przez firmę TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i w jego wyniku OPA PW SA uzyskała certyfikaty systemu zarządzania jakością (I audit nadzoru), systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na 3 lata.
Przeprowadzony audit potwierdził zgodność wdrożonego w OPA PW SA zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami normatywnymi i prawnymi odpowiednimi dla certyfikowanego zakresu działalności.

Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w OPA PW SA

dla naszych klientów:

Klient otrzymuje usługi na najwyższym profesjonalnym poziomie, przy zapewnieniu pełnej realizacji jego praw. Regularne badanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów pozwala na zwiększenie ich satysfakcji.

dla pracowników:

Jednoznaczne określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy
w OPA PW SA, co zapewnia swobodę działania pracowników w ramach tych odpowiedzialności i uprawnień. Opracowanie szeregu procedur i instrukcji umożliwia standaryzację postępowania, zwiększenie efektywności, poprawę stanu BHP, a także zapobieganie niezgodnościom.

dla środowiska:

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, kontrolę realizacji umów, zużycia mediów i parametrów środowiskowych, zapobieganie awariom środowiskowym, ale także umiejętność sprawnego postępowania w celu usunięcia skutków wystąpienia potencjalnych awarii.

dla OPA PW SA:

Posiadanie certyfikatów potwierdzających wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy świadczy o dobrym funkcjonowaniu spółki, o realizowaniu w niej potrzeb i oczekiwań Klientów, zapewnianiu pracownikom potrzebnych środków na realizację prowadzonej działalności, jak również doskonalenie procesów.