Start Oferta Badania i pomiary Pomiary inst. elektr.

Pomiary instalacji elektrycznych

Drukuj Email

OPA

 

Pomiary instalacji elektrycznych stanowią bardzo ważną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa i niezawodności ich eksploatacji.

pomiary instalacji elektrycznych

Sprawdzeniu instalacji elektrycznych niskiego napięcia podlegają następujące obiekty:

 • mieszkalne,
 • handlowe
 • użyteczności publicznej
 • przemysłowe
 • rolne i ogrodowe
 • budynki prefabrykowane
 • place budowy,
 • wystawy,
 • targi,
 • pomieszczenia medyczne.

Ponadto pomiary i badania instalacji elektrycznych należy wykonywać przy prowizorycznych instalacjach, urządzeniach fotowoltaicznych, niskonapięciowych zespołach prądotwórczych oraz innych instalacjach i zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych.

Wyniki badań odbiorczych lub okresowych, stanowią podstawę do podjęcia odpowiedniej decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych z nią powiązanych, do dalszej eksploatacji lub o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności wykonania właściwych napraw i remontów lub wręcz wycofania z eksploatacji.

Pomiary instalacji elektrycznych w zależności od czasu wykonywania i zakresu pomiarów dzieli się na badania odbiorcze i eksploatacyjne (okresowe).

Badania i pomiary odbiorcze

Instalacje elektryczne powinny być zweryfikowane przed ich oddaniem do eksploatacji i po każdej znaczącej modyfikacji. Badania odbiorcze mają na celu potwierdzenie właściwego wykonania robót z godnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Zakres badań odbiorczych jest zazwyczaj szerszy niż badań okresowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 • sprawdzenie dokumentacji,
 • oględziny instalacji i/lub urządzeń,
 • próby i pomiary odpowiednich parametrów,
 • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.
Badania eksploatacyjne okresowe

Zaleca się, aby każda instalacja elektryczna była badana okresowo. Badanie takie ma na celu sprawdzenie czy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w niej pracujących w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego użytkowania.

 

Firma OPA P.W. S.A. Zabrze wykonuje badania i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie badań odbiorczych i okresowych obejmujących między innymi takie czynności, jak:

 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • próby i pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiar rezystancji uziemienia,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia.

Pomiary wykonywane są przez elektryków z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Sprzęt pomiarowy posiada odpowiednie świadectwa kwalifikacji oraz świadectwa wzorcowania, które wykonuje m. innymi nasze laboratorium przyrządów pomiarowych. Połączenie odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz najnowszej generacji sprzętu pomiarowego pozwala utrzymać jakość naszych usług na najwyższym poziomi. Każde pomiary podsumowywane są w protokole pomiarowym zgodnym z obowiązującymi standardami.

Zapraszamy do współpracy.

Osoba kontaktowa

Janusz Pubrat

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. kom: 500030503

tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.132