Start

KLASTER

Drukuj Email
środa, 11 grudnia 2013

tekst alternatywny

OPA

 

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW SA znalazł się w gronie firm które zdecydowały się na podjęcie współpracy z RIPH w Gliwicach dla realizacji projektu „Utworzenie Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.1 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie, jego celach, firmach współpracujących zapraszamy na oficjalną stronę projektu:

www.infoklaster.hoga.pl