Start Publikacje Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej

Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Janusz Lewandowski, mgr inż. Jerzy Jakubowski   
piątek, 28 listopada 2014

OPA

 

Pracownicy OPA PW S.A. czynnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach naukowych.  5-7 listopada wzięli udział w X Międzynarodowa Konferencja  nt.:"Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie" organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Ledzinach, gdzie zaprezentowali artykuł pt. "Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej"

Autorzy:

mgr inż. Janusz Lewandowski
mgr inż. Jerzy Jakubowski

Streszczenie

W pracy zaprezentowano analizę ruchu oraz sił dynamicznych występujących w elementach górniczego wyciągu szybowego w czasie hamowania bezpieczeństwa. Skoncentrowano się na rejestrowanych, podczas okresowych badań, wykresach prędkości jazdy naczynia wyciągowego maszyny wyciągowej. Zauważono, że w niektórych konfiguracjach wyciągu hamowanie odbywa się ze znacznymi odchyleniami od spodziewanego toru ruchu. Opisane wyniki badań, pomiarów i obliczeń oparte zostały na pracującym wyciągu szybowym i maszynie wyciągowej typu 4L-4000/DC-14m/s z  dwoma skipami.