Start

JUBILEUSZ

Drukuj Email
środa, 22 kwietnia 2015

 

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu działa na rynku południowej Polski w zakresie diagnostyki, badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz automatyki przemysłowej nieprzerwanie od 45 lat.


OPA

 

01 kwietnia 1970r na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego do życia został powołany Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego. Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992 r.

01 października 1992r decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu - organu założycielskiego – oddział nr 45 został usamodzielniony i przeobrażony w przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe.

01 grudnia 1995 r Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami OPA PW S.A. są aktualni jak i byli pracownicy przedsiębiorstwa.

Od początku swej działalności firma nastawiona jest na rozwój oraz doskonalenie jakości oferowanych usług o czym świadczą kolejne wydarzenia:

Rok 1997

  • w OPA PW SA został wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN ISO 9001,
  • OPA PW SA otrzymała status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie urządzeń wyciągowych oraz w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Rok 2001

  • otrzymaliśmy “Medal Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu, ochrony środowiska, wprowadzania nowych rozwiązań i technologii.

Rok 2012r wdrożony został w firmie Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach:

  • PN-EN ISO 9001:2009 – systemy zarządzania jakością,
  • EN ISO 14001:2004 – systemy zarządzania środowiskowego,
  • PN-N 18001:2004 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

ZSZ obejmuje następujący zakres:

  • prace projektowe, kontrolno – pomiarowe i naprawy w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych,
  • układów napędowych oraz automatyki przemysłowej,
  • remonty urządzeń wyciągowych.