Start

Spotkanie techniczne

Drukuj Email
piątek, 15 maj 2015

 

Dnia 14.05.2015r w siedzibie spółki Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW SA odbyło się spotkania technicznego z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym pt.: "Remont, naprawa i modyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów prawa”

OPA

 

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane i zrealizowane w ramach kampanii społecznej 2015. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, która realizowana jest w ramach III etapu programu wieloletniego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - 2 etap zadania służb państwowych pt. "Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące  bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka". Koordynatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


Szczegółowy opis kampanii na nw. stronie:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P28200150281422342189723/