Start

Zdrowie pracowników zyskiem firmy

Drukuj Email
środa, 18 maj 2016

Wychodząc z założenia, że zdrowie pracowników ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa nasza firma postanowiła przyłączyć się do kampanii społecznej organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pn. "Zdowie pracowników zyskiem firmy". Kampania będzie skupiała się wokół promocji zdrowia pracujących, które może mieć bezpośredni wpływ na kondycję finansową i postrzeganie firmy.

OPA

 

 

Jako partnerzy kampanii planujemy przeprowadzenie nw. działań:

1. „Identyfikowanie i minimalizowanie stresu zawodowego wśród pracowników spółki”.

• Zebranie od pracowników informacji (z wykorzystaniem anonimowych ankiet) na temat tego co stanowi dla nich źródło stresu zawodowego,

• Na podstawie zebranych informacji identyfikacja najważniejszych przyczyn powstawania stresu wśród pracowników spółki,

• Zaplanowanie i podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych w celu minimalizowania skutków stresu wśród pracowników spółki,

• Zorganizowanie szkolenia/warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem. W celu zwiększenia skali oddziaływania szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie firmy. Planowany okres realizacji całego zadania VI – XI 2016r

2. „Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego sposobu życia i wpływu używek na organizm ludzki” – poprzez zorganizowanie szkolenia dla pracowników. Planowany okres realizacji zadania X 2016r

 

Kampania jest realizowana w ramach III etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 3 etap zadania służb państwowych pt.: „Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka”


Szczegółowy opis kampanii na nw. stronie:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34600191121455717829763