Start Ogłoszenia o zamówieniach Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy

Drukuj Email
środa, 08 marca 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę agregatu prądotwórczego (kod CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze).

OPA

 

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 15.03.2017r

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWINIU

 

2. FORMULARZ OFERTY

 

3. WZÓR UMOWY

 

Informacja o wybranym wykonwcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELEKTRO-INSTAL Damian Stasiak ul. Obornicka 258/1 60-693 Poznań
data wpłynięcia oferty: 15.03.2017 r
cena oferty: 2 929,42 zł netto

Pełna lista podmiotów które złożyły ofertę

1. ELEKTRO-INSTAL Damian Stasiak ul. Obornicka 258/1 60-693 Poznań

2. SUMERA MOTOR Sp.j. ul. Krakowska 5 34-120 Andrychów

 

Zakupy współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP