Start Ogłoszenia o zamówieniach Cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowy aparat fotograficzny

Drukuj Email
środa, 08 marca 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę cyfrowego aparatu fotograficznego (kod CPV 38651000-3 Aparaty fotograficzne).

OPA

 

 

 

Zakupy współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 15.03.2017r

Termin składania ofert został wydłużony do: 20.03.2017r

Termin składania ofert został wydłużony do: 28.03.2017r


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. FORMULARZ OFERTY

 

3. WZÓR UMOWY

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak
Ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin
Data wpłynięcia oferty: 15.03.2017r
Cena oferty: 495,93 zł netto

Pełna lista podmiotów które złożyły ofertę

1. F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak Ul. Grunwaldzka 8/8 75-241 Koszalin

2. X-kom.sp. z o.o. al. Wolności 31 42-202 Częstochowa

3. "INFO-NET" Sławomir Turlej ul. Kruczkowskiego 17 41-819 Zabrze