Start Ogłoszenia o zamówieniach Korozymetr rezystancyjny

Korozymetr rezystancyjny

Drukuj Email
środa, 22 marca 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę korozymetru rezystancyjnego (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

OPA

 

 

 

Zakupy współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 29.03.2017r

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. FORMULARZ OFERTY

 

3. WZÓR UMOWY

Informacje o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych
ul. Złota 9, Rębiechowo k/Gdańska
80-297 Banino
data wpłynięcia oferty: 27.03.2017r
cena oferty: 8 970,00 zł netto

Pełna lista podmiotów które złożyły ofertę

1. ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych ul. Złota 9, Rębiechowo k/Gdańska 80-297 Banino

2. SPZP "CORRPOL" Sp. z o.o. ul. Elbląska 133A 80-718 Gdańsk