Start Ogłoszenia o zamówieniach Galwanostat - przenośna stacja ochrony katodowej

Galwanostat - przenośna stacja ochrony katodowej

Drukuj Email
piątek, 31 marca 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę galwanostatu - przenośnej stacji ochrony katodowej (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

OPA

 

 

Zakupy współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 07.04.2017r

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. FORMULARZ OFERTY

 

3. WZÓR UMOWY

 

Informacja o wybranym wykonwcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Atrem S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki 62-002 Suchy Las
data wpłynięcia oferty: 07.04.2017r
cena oferty: 16 795,00 zł netto

Pełna lista podmiotów które złożyły ofertę

1. Atrem S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki 62-002 Suchy Las

2. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpiczeń Przeciwkorozyjnych "CORRPOL" Sp. z o.o. ul. Elbląska 133 A 80-718 Gdańska