Start Ogłoszenia o zamówieniach Multimetr - ponowienie

Multimetr - ponowienie

Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę multimetru (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

OPA

 

 

Zakupy współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 19.04.2017r

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia_PARAMETRY TECHNICZNE

 

3. FORMULARZ OFERTY

 

4. WZÓR UMOWY

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NDN- Zbiegniew Daniluk
ul. Janowskiego 15
02-784 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 19.04.2017
cena oferty: 2 400,00 zł netto

Pełna lista podmiotów które złożyły ofertę

1. NDN- Zbiegniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa

2. Astat Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań

3. BIALL Sp. z o.o. ul. Barniewicka 54c PL 80-299 Gdańsk