Start Dofinansowania i kredyty Bon na innowacje - nabór 2015

Bon na innowacje - nabór 2015

Drukuj Email
czwartek, 27 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o przyznaniu naszej firmie dofinansowania na realizację projektu pt. "Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych".

OPA

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla ogłoszonego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 1 nabór, w wyniku oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. dotyczącego realizacji projektu pt.: "Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych" podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla naszej firmy na realizację ww. przedsięwzięcia.

Cel projektu: Opisany wyżej projekt ma na celu rozszerzenie zakresu działalności firmy o nową, innowacyjna pod względem technologii usługę polegającą na dokonywaniu pomiarów / monitoringu pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych. Usługa ta wykonywana będzie w oparciu o opracowaną przy współpracy z Politechniką Śląską autorską technologię.

Planowane efekty: Urządzenie zaprojektowane w trakcie prac badawczo-rozwojowych umożliwi wykonywanie pomiaru o zupełnie nowej jakości. Unikalność pomiaru będzie wynikała z możliwości wykonywania go podczas ruchu obrotowego wirnika, w trakcie nominalnego obciążenia prądem, przy normalnej pracy. Ten sposób wykonywania pomiaru eliminuje konieczność wyłączenia urządzenia, co powodowałoby dodatkowe koszty związane ze zmniejszeniem produkcji. Pewne uszkodzenia komutatora można zaobserwować wyłącznie w trakcie ruchu obrotowego (np. punktowe przegrzewanie się komutatora lub wysuwanie się działki komutatora). Wczesne wykrycie takiej wady pozwoli na zmniejszenie skutków oraz skali potencjalnego uszkodzenia silnika. Dodatkowy atutem urządzenia pomiarowego będzie możliwość archiwizacji, przechowywania wyników wcześniejszych pomiarów. Zarchiwizowane wyniki będą stanowiły przy kolejnych pomiarach bazę porównawczą dla aktualnie rejestrowanych wyników. W przypadku zarejestrowania chociażby minimalnych odchyleń w pomiarach (porównując pomiary aktualne z archiwizowanymi) będziemy w stanie zdiagnozować obszar ryzyka wystąpienia potencjalnej awarii.

 

Wartość projektu: 146 280,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 82 320,00 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP