Start Dofinansowania i kredyty Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podjęło decyzję o przyznaniu naszej firmie dofinansowania na realizację projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy".

OPA

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla ogłoszonego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP w wyniku oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. dotyczącego realizacji projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla naszej firmy na realizację ww. przedsięwzięcia.

Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest wdrożenie innowacji procesowej co umożliwi dalszy rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności.

Planowane efekty: Przyjęta powszechnie technologia wykonywania montażu gazociągów (rurociągów) zakłada wykonanie pomiarów na końcowym etapie procesu budowy, po zakończeniu prac ziemnych. Opracowane przez naszą firmę innowacyjne rozwiązanie wprowadza reorganizacje tego procesu i zastosowanie technik pomiarowych w ściśle określonych momentach na wczesnym etapie budowy, przed całkowitym zasypaniem gazociągu (rurociągu). Opracowana technologia określa wrażliwe dla procesu punkty, w których przeprowadzenie pomiarów, z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, umożliwia wczesne wykrycie defektów rurociągu. W konsekwencji zapewnia uniknięcie kosztownych napraw zarówno w trakcie trwania budowy, jak i po jej zakończeniu. Zastosowanie zaproponowanej metody wydłuża cykl życia infrastruktury podziemnej o co najmniej 10 lat i tym samym redukuje ilość odpadów, wynikających z konieczności wymiany uszkodzonych elementów. Jej zaletą jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co ma szczególne znaczenie w obszarach chronionych jak np. Natura 2000. Innowacje w procesie produkcji (budowy) nowego gazociągu, proponowane przez OPA PW S.A. to szereg dobrze przemyślanych działań. Zaproponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu ulepszonej metody wykonywania (budowy) gazociągu (rurociągu) i wiąże się ze zmianą w zakresie organizacji i metod pracy wykonawcy infrastruktury przez zrealizowanie, w odpowiednim czasie, specjalistycznych pomiarów. Celem tych pomiarów jest odpowiednio wczesne wykrycie defektów izolacji. Proponowana innowacje występuje w procesie wykonania (budowy) przewiertu kierowanego HDD lub przecisku pod drogami, rzekami oraz w procesie układania i zasypywania gazociągu na dnie wykopu.

 

Wartość projektu: 382 038,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 108 710,00 zł


Projekt realizowany w ramach:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP