Start Dofinansowania i kredyty Bon na innowacje - nabór 2016

Bon na innowacje - nabór 2016

Drukuj Email
czwartek, 01 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o przyznaniu naszej firmie dofinansowania na realizację projektu pt. "Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego".

OPA

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla ogłoszonego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 1 nabór w 2016 r, w wyniku oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. dotyczącego realizacji projektu pt.: "Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego" podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla naszej firmy na realizację ww. przedsięwzięcia.

Cel projektu: Opisany wyżej projekt ma na celu rozszerzenie zakresu działalności firmy o nową, innowacyjna pod względem technologii usługę polegającą na doborze autonomicznych źródeł zmagazynowanej energii elektrycznej w Systemach Zasilania Potrzeb Własnych (SZPW) w postaci superkondensatorów oraz wtórnych ogniw chemicznych. Usługa ta wykonywana będzie w oparciu o opracowaną przy współpracy z Politechniką Śląską autorską technologię.

Planowane efekty: Produkt zaprojektowane w trakcie prac badawczo-rozwojowych umożliwi zaproponowanie usługi o zupełnie nowej jakości. Na rynku funkcjonuje wiele producentów którzy oferują dobór urządzeń magazynowania energii jednakże ograniczają się oni do wyboru urządzeń z własnej oferty. Nasze rozwiązanie zakłada automatyczną analizę źródeł zasilania gwarantowanego różnych producentów i docelowo będzie tworzyć najbardziej optymalny układ złożony z tradycyjnych rozwiązań w połączeniu z superkondensatorami. Układ zostanie zoptymalizowany pod kątem efektywności, niezawodności działania jak i późniejszych kosztów obsługi co jest kluczowe dla odbiorcy. Korzyści klienta wynikające z wdrożenia naszego opracowania można podzielić na dwie grupy: I. poprawa jakości układu zasilania gwarantowanego: dłuższa żywotność, zwiększona niezawodność, większa efektywność pod względem kosztów użytkowania, II. eliminacja kosztów przestoju wynikająca z niezawodności proponowanego układu.

 

Wartość projektu: 93 480,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 53 200,00 zł

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP