Start Publikacje

PRZEPIĘCIA WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM ZAKŁADU GÓRNICZEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH

Drukuj Email
Wpisany przez dr inż. Bronisław Biel, mgr inż. Jerzy Jakubowski, mgr inż. Agnieszka Jakubowska   
czwartek, 19 lutego 2015

OPA

 

dr inż. Bronisław Biel
ELPRO-7 Sp. z o.o. w Zabrzu

mgr inż. Jerzy Jakubowski
Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.
w Zabrzu

mgr inż. Agnieszka Jakubowska
Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione zagadnienia wyjaśniające przyczynę powstania zjawisk przepięciowych podczas zwarć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych SN z nieuziemionym punktem neutralnym. Została również przeprowadzona analiza matematyczna z wykorzystaniem równań falowych stosowanych w analizie związanych z linią długą, a obrazująca charakter powstawania przepięć w fazach niedoziemionych. Przedstawiono również wykresy przebiegów napięcia fazy zdrowej dla różnych parametrów sieci w różnych miejscach linii kablowej oraz dla różnych czasów od chwili powstania zwarcia na końcu tej linii. Na końcu podsumowano przeprowadzoną analizę i zwrócono uwagę na powstałe zagrożenia przepięciowe dla kabli i urządzeń w wyniku powstania zwarcia doziemnego

Słowa kluczowe: sieć z izolowanych punktem neutralnym, zwarcie doziemne, przepięcia, funkcje falowe.

Więcej…
 

Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Janusz Lewandowski, mgr inż. Jerzy Jakubowski   
piątek, 28 listopada 2014

OPA

 

Pracownicy OPA PW S.A. czynnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach naukowych.  5-7 listopada wzięli udział w X Międzynarodowa Konferencja  nt.:"Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie" organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Ledzinach, gdzie zaprezentowali artykuł pt. "Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej"

Autorzy:

mgr inż. Janusz Lewandowski
mgr inż. Jerzy Jakubowski

Więcej…
 

Skrypt do zajęć z programowania mikrokontrolerów AVR w językuC - CZĘŚĆ VI

Drukuj Email
Wpisany przez inż. Arkadiusz Krysiak   
czwartek, 30 października 2014


OPA

 

Więcej…
 
 12345 

Strona 1 z 5