Start Publikacje

Wpływ niejednoczesności działania styków styczników kierunkowych na pracę napędu urządzenia wyciągowego

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Jerzy Jakubowski   

OPA

 

W artykule zostały przedstawione uwagi i spostrzeżenia wynikające z fragmentów badań urządzeń wyciągowych wykonywanych przez rzeczoznawców Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA w Zabrzu, oraz ELPRO-7 Sp. z o.o. Dotyczą one niezawodności pracy napędu urządzenia wyciągowego z wykorzystaniem jako napędu silnika asynchronicznego pierścieniowego. Jednym z głównych problemów jaki się pojawił na przestrzeni lat z tego typu napędami jest praca napędu przy niejednoczesnym działaniu zestyków styczników kierunkowych w układzie zasilania silnika wyciągowego. Istotnym jest to, aby zestyki tych styczników załączały się jednocześnie we wszystkich trzech fazach. Brak jednoczesności działania zestyków w danym styczniku kierunkowym skutkuje powstaniem różnego rodzaju zjawisk, mi.n. przepięć łączeniowych, prądów udarowych. Efektem tego może być uszkodzenie izolacji uzwojeń silnika, kabla i innych urządzeń (zdarzały się wielokrotne przypadki rozerwania komór gasikowych styczników), a w konsekwencji unieruchomienie urządzenia wyciągowego na dłuższy czas.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń pracowników zajmujących się tym zagadnieniem (rzeczoznawcy, dozór energomechaniczny kopalń), jednym z istotnych zabiegów poprawiających niezawodność eksploatacji styczników kierunkowych jest ich regularne sprawdzanie, a w razie potrzeby ich regulacja pod kątem jednoczesności działania zestyków we wszystkich 3 fazach.

Więcej…
 

Stabilność wyciągu szybowego podczas hamowania bezpieczeństwa

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Jerzy Jakubowski   

OPA

 

W poniższym artykule zostały przedstawione uwagi i spostrzeżenia wybranych fragmentów badań wyciągów szybowych wykonywanych przez rzeczoznawców Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA w Zabrzu. Dotyczą one zachowania lin nośnych i naczyń wyciągowych podczas hamowania bezpieczeństwa.

W trakcie hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej podczas normalnej eksploatacji lub podczas badań rocznych zostały zaobserwowane zjawiska, które nasiliły się w miarę wzrostu głębokości eksploatacji szybów.

Od kilku lat w szybach głębokich ( > 800m) podczas hamowania bezpieczeństwa następują rejestrowane i zauważalne wizualnie drgania lin nośnych. Występują one w ściśle określonym rejonie szybu.

Więcej…
 

Ocena pracy układu sterowania maszyn wyciągowych

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Jerzy Jakubowski   

OPA

 

W poniższym artykule zostały przedstawione uwagi i spostrzeżenia fragmentu badań urządzeń wyciągowych wykonywanych przez rzeczoznawców Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA w Zabrzu. Dotyczą one badań rocznych i trzyletnich elementów układu sterowania maszyn wyciągowych.

Zgodnie z obowiązującą metodyką postępowania przy badaniach urządzeń sterujących i regulujących maszyn wyciągowych, sprawdzeniu podlegają: silniki napędowe maszyn wyciągowych, prądnice sterujące, silniki napędzające prądnice (synchroniczne, asynchroniczne), układy formujące sygnał sterujący, elementy sprzężeń zwrotnych oraz układy zabezpieczające.

W artykule przedstawiono stany nieprawidłowej pracy maszyn wyciągowych w przypadku nie dość wnikliwej analizy przydatności wyremontowanych przetwornic sterujących oraz regulatorów prędkości i prądu (układów ze sprzężeniem zwrotnym od wektora stanu).

Więcej…
 
 12345 

Strona 5 z 5