Start Publikacje

Wizualizacja pracy sieci średniego napięcia w KWK "Budryk" w oparciu o system ASIX

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Andrzej Wiaterek; Marek Bohdanowicz; Marek Król   

OPA

 

W referacie przedstawiono system wizualizacji i zdalnego sterowania, który został zaprojektowany i wdrożony przez firmę OPA Zabrze przy współpracy z firmą ASKOM w KWK „Budryk”. Zaprezentowano również doświadczenia z eksploatacji systemu ASIX.

Więcej…
 

Błędy pomiarowe występujące w trakcie badań urzadzeń energomechanicznych pracujących w zakładach górnczych

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Jerzy Jakubowski   

OPA

 

Pomiar jest procesem poznawczym, w którym następuje odwzorowanie wielkości obiektu fizycznego na dziedzinę liczb.
Pomiary wykonywane w trakcie badań specjalistycznych urządzeń energomechanicznych możemy podzielić na:
- pomiary bezpośrednie dokonywane za pomocą jednego przyrządu pomiarowego (pomiar czasu za pomocą stopera, pomiar natężenia prądu za pomocą amperomierza, ….),
- ­ pomiary pośrednie w których mierzymy bezpośrednio kilka wielkości, a następnie wyznaczamy wielkość interesującą nas (przyspieszenie lub opóźnienie podczas hamowania urządzenia wyciągowego).

W artykule zostały przedstawione uwagi i spostrzeżenia wynikające z fragmentu badań urządzeń wyciągowych wykonywanych przez pracowników Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA oraz ELPRO-7 Sp. z o.o. w Zabrzu.
Analizę zagadnienia wykonano przy współpracy i koordynacji z pracownikami Politechniki Śląskiej – Wydziału Elektrycznego.
W zakładach górniczych jednym z podstawowych elementów ciągu technologicznego wydobycia kopalin są urządzenia wyciągowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami corocznie oraz raz na trzy lata urządzenia te podlegają badaniom wykonanym przez rzeczoznawców.

 

Więcej…
 

Wpływa zjawiska naskórkowości na pracę urządzeń elektroenergetycznych zasilanych z układów energoelektronicznych

Drukuj Email
Wpisany przez mgr inż. Jerzy Jakubowski   

OPA

 

Streszczenie

Urządzenia dużych mocy zasilane z układów energoelektronicznych odkształcają w zasadniczy sposób prądy zasilające, a wytwarzane np. 5,7,11,13,21,23 i 25 – harmoniczne częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz ujawniają wpływ zjawiska naskórkowości, określającego nierównomierną gęstość prądu w różnych punktach przekroju poprzecznego przewodów zasilających. W pracy zaprezentowano obliczenia strat mocy w przewodach zasilających dla wybranych a priori harmonicznych oraz wyniki pomiarów zawartości harmonicznych na obiektach rzeczywistych (maszyna wyciągowa górniczego wyciągu szybowego zasilana z układu przekształtnikowego z zastosowaniem filtru wyższych harmonicznych) na których zaobserwowano negatywny wpływ zjawiska naskórkowości, tj. przyspieszoną degradację izolacji (zmiana kruchości i barwy) kabli zasilających filtry wyższych harmonicznych (o poprawnie obliczonym przekroju poprzecznym), spowodowaną jej przegrzewaniem.

Więcej…
 
 12345 

Strona 4 z 5