Start Ogłoszenia o zamówieniach

Metanomierz indywidualny

Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę metanomierza indywidualnego (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

Więcej…
 

pH metr przenośny

Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę pH metru przenośnego (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

Więcej…
 

Poroskopu wysokonapięciowego

Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę poroskopu wysokonapięciowego (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

Więcej…
 

Przetwornik do pomiaru temperatury

Drukuj Email
środa, 15 lutego 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 2014-2020, projekt nr POIR.02.03.02-24-0029/15 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę PRZETWORNIKA DO POMIARU TEMPERATURY (kod CPV 31711120-0 Przetworniki).

Więcej…
 
 123456 

Strona 5 z 6