Start Ogłoszenia o zamówieniach

Lokalizator defaktów powłoki metodą DCVG

Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę lokalizatora defektów powłoki metodą DCVG (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

Więcej…
 

Laserowy przetwornik do pomiaru odległości

Drukuj Email
środa, 21 grudnia 2016

W związku z realizacją projektu pt. "Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 2014-2020, projekt nr POIR.02.03.02-24-0029/15 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę laserowego przetwornika do pomiaru odległości.

Więcej…
 

Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego

Drukuj Email
środa, 13 lipca 2016

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w ramach projektu pt. „Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego”.

Więcej…
 

Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych

Drukuj Email
wtorek, 08 grudnia 2015

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu niezbędnych prac projektowych i wykonaniu prototypu wyrobu w ramach projektu pt. „Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych”.

Więcej…
 
 123456 

Strona 6 z 6