KWALIFIKACJE

Posiadamy status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w zakresie:

  • urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
  • zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych oraz zawieszeń lin wyciągowych górniczych wyciągów szybowych,
  • naczyń wyciągowych,
  • kół linowych – kierujących – odciskowych,
  • maszyn wyciągowych,
  • urządzeń ciśnieniowych.

Uzyskaliśmy też pozytywną ocenę zdolności zakładu remontowego wystawioną przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie zabezpieczeń i urządzeń trakcji dołowej oraz układów hamulcowych maszyn wyciągowych.

 

Od roku 1997 posiadamy w przedsiębiorstwie wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001, potwierdzony certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Sp. z o.o. w Katowicach.

W 2012r wdrożyliśmy w firmie dwa kolejne systemy dotyczące zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Ustanowienie i realizacja jednolitej polityki zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy doprowadziły do budowy w firmie efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy : PN-EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.

Aktualnie przygotowujemy laboratorium przyrządów pomiarowych do uzyskania kompetencji laboratorium wzorcującego dla elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z normą 17025 „System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących”.

Nasze certyfikaty: