Start Szkolenia

Szkolenia

Drukuj Email

OPA

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organizujemy kolejną edycję kursu:

„ Kurs dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx-I).„

CEL:OPA

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładach górniczych.

DANE ORGANIZACYJNE KURSU:

 • miejsce szkolenia – OPA PW S.A. Zabrze,
  ul. Hagera 14 A
  ( sala szkoleń),
 • termin szkolenia - od 08.06.2015r do 12.06.2015r (5 dni)
 • cena kursu wynosi – 500,00 zł + VAT od osoby / szkolenie, materiały, poczęstunek/.

KURS PROWADZONY JEST w oparciu o:

 • program kursu zatwierdzony decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego nr GLI/620/0034/12/00459/Ny.
 • przez wykładowcę z wykształceniem pedagogicznym, posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku osoby dozoru wyższego w zakładach górniczych w obszarze gospodarki elektrycznymi urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ:

 • materiały stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej w czasie zajęć,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu – ważne przez okres 5 lat.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu na kurs oraz o godz. rozpoczęcia kursu.
Płatność za udział w kursie wnoszona jest przelewem w terminie do 3 dni od daty przeprowadzenia kursu na podstawie faktury VAT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./fax. (032) 271-40-19; 278-42-48 do 49 wew. 108, e-mail: marketing@opa.pl w godzinach od 7:00 do 15:00 .

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA !!!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA