Skip to content

KWALIFIKACJE

Posiadamy status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w zakresie:

 • Grupa I – maszyny wyciągowe, 
 • Grupa II – naczynia wyciągowe,

 • Grupa III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,

 • Grupa IV – liny wyciągowe,
 • Grupa V – wieże szybowe,

 • Grupa VI – koła linowe,

 • Grupa VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych,

 • Grupa VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

 • Grupa IX – urządzenia i sprzęt elektryczny,

 • Grupa X – urządzenia techniczne.

Znalezione obrazy dla zapytania wug katowice

 

Spółka działa w oparciu o certyfikowany przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach zintegrowany system zarządzania: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, oparty na normach:

 • PN-EN ISO 9001:2015,
 • PN EN ISO 14001:2015,
 • PN-ISO 45001:2018.

Aktualnie przygotowujemy Laboratorium badawcze  przyrządów pomiarowych do uzyskania kompetencji laboratorium wzorcującego dla elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z normą 17025 „System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących”.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania