Skip to content

O FIRMIE

Odrobina historii

01 kwietnia 1970r.

na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia do życia został powołany Ośrodek Pomiarów i Automatyki. Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992 r.

01 października 1992r.

decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu – organu założycielskiego – oddział nr 45 został usamodzielniony i przeobrażony w przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przedsiębiorstwo Państwowe.

01 grudnia 1995 r.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przedsiębiorstwo Państwowe, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami OPA PW S.A. są aktualni jak i byli pracownicy przedsiębiorstwa.
Od początku swej działalności firma nastawiona jest na rozwój oraz doskonalenie jakości oferowanych usług o czym świadczą kolejne wydarzenia:

Rok 1997

w OPA  PW S.A. został wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN ISO 9001,
OPA PW S.A. otrzymała status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie urządzeń wyciągowych oraz w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Rok 2001

otrzymaliśmy “Medal Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu, ochrony środowiska, wprowadzania nowych rozwiązań i technologii.

OPA Zabrze budynek 2

Zaplecze techniczne

Dysponujemy doświadczoną, wysokokwalifikowaną kadrą inżynieryjno- techniczną, która wykonuje badania i pomiary przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania przepisów, posiadającego aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia oraz przy zastosowaniu metod zgodnych z obowiązującymi normami oraz przepisami.

W siedzibie spółki dysponujemy laboratoriami badawczymi:

  • wysokich napięć – na potrzeby okresowego sprawdzania sprzętu ochronnego,
  • przyrządów pomiarowych – na potrzeby okresowego sprawdzania przyrządów pomiarowych,
  • automatyki zabezpieczeniowej – na potrzeby wykonywania napraw i sprawdzenia przekaźników.

Odrobina historii

01 kwietnia 1970r.

na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia do życia został powołany Ośrodek Pomiarów i Automatyki. Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992 r.

01 października 1992r.

decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu – organu założycielskiego – oddział nr 45 został usamodzielniony i przeobrażony w przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przedsiębiorstwo Państwowe.

01 grudnia 1995 r.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przedsiębiorstwo Państwowe, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami OPA PW S.A. są aktualni jak i byli pracownicy przedsiębiorstwa.
Od początku swej działalności firma nastawiona jest na rozwój oraz doskonalenie jakości oferowanych usług o czym świadczą kolejne wydarzenia:

Rok 1997

w OPA  PW S.A. został wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN ISO 9001,
OPA PW S.A. otrzymała status rzeczoznawcy instytucjonalnego nadany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie urządzeń wyciągowych oraz w zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Rok 2001

otrzymaliśmy “Medal Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu, ochrony środowiska, wprowadzania nowych rozwiązań i technologii.