Badania urządzeń szybowych i maszyn wyciągowych

Od początku działalności Naszej firmy byliśmy mocno skoncentrowani w obszarze urządzeń szybowych i maszyn wyciągowych.
W tym zakresie prowadzimy prace badawcze, diagnostyczne, modernizacyjne, remontowe, obliczeniowe oraz dokumentacyjne.

Maszyny wyciągowe i urzadzenia szybowe stanowią zasadnicze elementy górniczych wyciągów szybowych do realizacji funkcji transportowych.
Funkcjonowanie wyciagu szybowego duży ma wpływ na funkcjonowanie i koszty eksploatacji zakłdu górniczego.
Z tego powodu prawidłowa diagnostyka urządzeń szybowych i maszyn wyciągowych bezpośrednio przekłada się na produkcje zakładu górniczego.

Nasza karda rzeczoznawców i specjalistów w dziedzinie maszyn i urządzeń wyciągowych, wsparta nowoczesną aparaturą, dysponuje bogatym i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji zadań. 

Diagnostyka maszyn i urządzeń wyciągowych obejmuje:
 • W zakresie diagnostyki maszyn wyciągowych realizujemy:

  • Badania i przeglądy okresowe maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych (półroczne, roczne, 3-letnie).
  • Badania i pomiary awaryjne i odbiorcze (poremontowe) maszyn wyciągowych.
  • Badania maszyn i urządzeń elektrycznych wyciągów szybowych.
  • Badania i regulacje układów hamulcowych maszyn wyciągowych z pneumatycznymi napędami hamulców oraz hydraulicznie odwodzonymi hamulcami.
  • Badania nieniszczące elementów maszyn wyciągowych metodami: wizualną, magnetyczno – proszkową, ultradźwiękową, penetracyjną.
  • Pomiary luzów połączeń przegubowych układów dźwigniowych hamulców.
  • Obliczenia opóźnień krytycznych i parametrów ruchowych maszyn wyciągowych.
  • Obliczenia i wydawanie orzeczeń dotyczących nastaw hamulcowych.
  • Wykonywanie dokumentacji remontowej wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi elementów maszyn wyciągowych.
  • Przeprowadzanie oraz nadzór nad pracami remontowymi elementów mechanicznych maszyn wyciągowych.
  • Pomiary i ocena stanu łożysk maszyn wyciągowych.
  • Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych,manometrów, woltomierzy, amperomierzy, itp.
  • Badania i ocena stanu przekładni zębatych maszyn wyciągowych.
  • Pomiary tensometryczne – rozkładu równomierności sił w cięgłach zwierających oraz pomiary odkształceń i naprężeń innych elementach maszyn wyciągowych.
  • Remonty i przeglądy: regulatorów ciśnienia, regulatorów jazdy, układów smarowania, układu przeniesienia i sterowania maszyną wyciągową, silników, prądnic, przetwornic, układów zasilania maszyn wyciągowych, kół i bębnów pędnych wraz z wykładziną cierną kół pędnych, itp.
  • Opracowywanie kart zmian do dokumentacji maszyn wyciągowych.
 • W zakresie diagnostyki naczyń wyciągowych realizujemy:

  • Badania i przeglądy okresowe naczyń wyciągowych.
  • Badania awaryjne i odbiorcze naczyń wyciągowych.
  • Badania nieniszczące naczyń wyciągowych metodami: wizualną, magnetyczno – proszkową, ultradźwiękową, magnetycznej pamięci metali.
  • Pomiary tensometryczne – rozkładu równomierności sił w cięgłach naczyń wyciągowych.
  • Badania spokoju jazdy naczyń wyciągowych w szybie.
  • Analizy oraz obliczenia wytrzymałościowe (statyczne i zmęczeniowe) elementów naczyń wyciągowych.
  • Przeprowadzanie oraz nadzór nad pracami remontowymi naczyń wyciągowych.
  • Badania i przeglądy okresowe zawieszeń.
  • Badania awaryjne i odbiorcze zawieszeń.
  • Badania nieniszczące zawieszeń metodami: wizualną, magnetyczno – proszkową, ultradźwiękową.
  • Analizy oraz obliczenia wytrzymałościowe (statyczne i zmęczeniowe) elementów zawieszeń.
  • Badania, przeglądy okresowe kół linowych i odciskowych oraz osi kół linowych i odciskowych.
  • Badania nieniszczące kół linowych i odciskowych oraz osi kół linowych i odciskowych metodami: wizualną, magnetyczno – proszkową, ultradźwiękową.
  • Pomiary oraz ocena stanu łożysk kół linowych i odciskowych.
  • Pomiary grubości ścianek elementów zbrojenia szybowego.
  • Pomiary grubości ścianek elementów przedziałów drabinowych.
  • Pomiary grubości ścianek rurociągów wraz z podporami głównymi w szybie.
  • Badania i przeglądy okresowe urządzeń ciśnieniowych.
  • Badania, pomiary awaryjne i odbiorcze urządzeń ciśnieniowych.
  • Badania nieniszczące elementów urządzeń ciśnieniowych.
  • Przeprowadzanie prób ciśnieniowych urządzeń ciśnieniowych.
  • Badania i przeglądy okresowe wież szybowych.
  • Pomiary drgań wież szybowych.
  • Badania i przeglądy okresowe.
  • Badania nieniszczące elementów wentylatorów (wirniki – złącza spawane, wały) pracujących w stacjach głównego przewietrzania metodami: wizualną, magnetyczno – proszkową, ultradźwiękową.
  • Badania i pomiary elektryczne napędów i sterowania wentylatorów, sprężarek oraz pomp.
  • Pomiary drgań i ocena stanu łożysk.
  • Badania i ocena stanu wentylatorów, sprężarek oraz pomp na podstawie przeprowadzonej analizy widmowej drgań.
  • Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych (manometrów, woltomierzy, amperomierzy, itp.)
  • Pomiary i wyznaczanie charakterystyk ruchowych wentylatorów, sprężarek oraz pomp.
  • Pomiary twardości materiałów w miejscu zabudowy i pracy urządzeń.
  • Badania wizualne w trudno dostępnych miejscach, za pomocą wideoskopu,  takich jak: rurociągów, skrzydeł zasuw wentylatorów, łopat wentylatorów, zabudowanych przekładni, sprzęgieł, itp.
  • Badania mikrostruktur metali.
  • Badania ekspertyzowe po awariach urządzeń.
  • Pomiary grubości wraz z pomiarem grubości lakieru.
  • Badania magnetyczne lin stalowych.
  • Badania tensometryczne wykonane wg ustaleń.
  • Opracowywanie dokumentacji technicznej mechanicznej oraz elektrycznej wg ustaleń.
  • Badania nieniszczące elementów maszyn i konstrukcji. 

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Lewandowski
e-mail: januszlewandowski@opa.pl
tel. kom: 508 120 232
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.113