Skip to content

 

PATENTY

W dniu 18.05.2016 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.) Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił naszej firmie ochrony patentowej. Przedmiotem wynalazku jest „Sposób i układ zabezpieczenia trójfazowych silników elektrycznych przed skutkami zwarć pojedynczych zwojów cewek uzwojeń stojanów”, mający zastosowanie w szczególności do ochrony silników synchronicznych i asynchronicznych dużej mocy.

Najczęstszą przyczyną awarii silników synchronicznych i asynchronicznych napędzających urządzenia jest doziemienie wynikające z obniżenia stanu izolacji uzwojeń. Izolacja ulega degradacji na skutek wewnętrznych zwarć międzyzwojowych powodujących gwałtowny wzrost temperatury zwartej części uzwojenia. Konwencjonalne metody obliczeń oparte o klasyczne równania różniczkowe wiążące prądy, moce i indukcyjności nie są w stanie jednoznacznie przekazać i ocenić wielkości prądów podczas zwarć międzyzwojowych pojedynczych zwojów cewki uzwojeń stojanów.

Sposób i układ zabezpieczenia trójfazowych silników elektrycznych przed skutkami zwarć pojedynczych zwojów cewek uzwojeń stojanów według wynalazku zapewniają skuteczność zabezpieczenia silników także w przypadku wystąpienia zwarć jedynie pojedynczych zwojów cewek uzwojeń stojanów. Dodatkową zaletą jest możliwość zrealizowania sposobu według wynalazku za pomocą mikrokontrolera.

W dniu 08.12.2015 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.) Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił naszej firmie ochrony patentowej. Przedmiotem wynalazku jest „Urządzenie do pomiaru parametrów przekroju poprzecznego, zwłaszcza szybów kopalnianych”, mające zastosowanie w szczególności do kontroli lokalnych deformacji obudowy szybów górniczych, a także studni głębinowych, jak również wysokich przewodów kominowych np. kominów elektrowni. 

Szyb, jako podstawowy składnik systemu transportu pionowego oraz wentylacji zakładu górniczego, ulega w trakcie swej eksploatacji różnym uszkodzeniom w skutek oddziaływań dynamicznych (drgań) teologicznych i atmosferycznych. Występują wtedy zwykle lokalne deformacje obudowy szybowej powodujące zmiany parametrów geometrii obudowy szybowej, a w konsekwencji nierówności prowadników naczyń wyciągowych, co może prowadzić do ewentualnego zakleszczenia, wypadnięcia naczynia lub jego zaczepienia o obudowę albo element zbrojenia szybu. W tej sytuacji niezbędne jest okresowe monitorowanie istotnych parametrów geometrii szybu, szczególnie mających kluczowe znaczenie: pionowości szybu oraz kształtu obwiedni jego przekroju poprzecznego.

Urządzenie według wynalazku, zawiera pomiarowy moduł wyposażony w sterowniczy blok, zasilający blok i przenośny komputer, które są umieszczone w opuszczanej w głąb szybu rewizyjnej kapsule zintegrowanej z podstawą skanującego modułu. Dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań pozwala na dokonywanie skutecznych i bezpiecznych pomiarów. Dodatkową jego zaletą jest niewrażliwość na zanieczyszczenia występujące w obudowie szybu jak również możliwość programowej korekty zmian położenia środka okręgu średniego związanego z drganiami kapsuły rewizyjnej.