Skip to content

Badania i pomiary

Głównymi zadaniami Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu są specjalistyczne badania i pomiary z dziedziny elektroenergetyki zarówno przemysłowej jak i zawodowej oraz pomiary maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcyjnym zakładów przemysłowych.

Wykonujemy badania pomontażowe odbiorcze, okresowe badania w czasie eksploatacji urządzeń oraz badania poawaryjne.

Nasza kadra rzeczoznawców i specjalistów w dziedzinie elektroenergetyki, automatyki oraz maszyn i urządzeń wyciągowych dysponuje bogatym i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji zadań.

Nasza firma stale dąży do udoskonalania i poszerzania zakresu naszych usług, do których w szczególności należą: