Skip to content

SERWIS KABLOWY

W ramach serwisu kablowego wykonujemy:

  • badania eksploatacyjne i profilaktyczne kabli elektroenergetycznych,
  • lokalizację miejsc uszkodzeń kabli w sieciach wysokiego i niskiego napięcia na powierzchni i pod ziemią,
  • wyznaczanie tras linii kablowych,
  • badania odbiorcze linii kablowych i przewodów oponowych.

Dysponujemy samochodem wyposażonym w stacjonarną i przenośną aparaturę do lokalizacji kabli.

Nasi pracownicy to specjaliści, którzy od lat zajmują się serwisem kablowym, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia a ich dodatkowym atutem są zatwierdzenia dozoru ruchu, które umożliwiają wykonywanie prac w podziemnych zakładach górniczych.

Dbamy o ciągły rozwój umiejętności naszych pracowników, którzy regularnie uczestniczą w wysokospecjalizowanych szkoleniach technicznych związanych z lokalizacją i diagnostyką kabli.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r „Prawo Geologiczne i Górnicze” (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 wraz z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1118 wraz z późn. zm.). 

W oparciu o powyższe oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 wdrożyliśmy szereg procedur i instrukcji stanowiskowych, dzięki którym procesy pomiarowe wykonywane przez naszych pracowników są zgodne z obowiązującymi przepisami, powtarzalne, właściwie skoordynowane i gwarantują wysoką jakość świadczonych przez naszą firmę usług.

Naszym klientom możemy zaoferować całodobowy serwis kablowy z dojazdem w każde miejsce.

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 313

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 314