Skip to content

Pomiary elektrowni wiatrowych

Pomiary elektrowni wiatrowych Klucz do Efektywności i Bezpieczeństwa

Elektrownie wiatrowe, jako istotny element krajobrazu energetycznego, wymagają precyzyjnych i systematycznych pomiarów elektrycznych. Te pomiary nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pracowników i utrzymanie sprzętu w optymalnym stanie, ale także pozwalają na skuteczne monitorowanie i optymalizację produkcji energii.

pomiary-elektrowni-wiatrowej-1
Kompleksowe badania stacji elektroenergetycznej
Wykonujemy pomiary elektrowni wiatrowych, w zakresie:

Pomiary transformatorów w elektrowniach wiatrowych w zakresie:

 • pomiar prądów jałowych,
 • pomiar przekładni i grupy połączeń,
 • pomiar rezystancji uzwojeń,
 • pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ,
 • pomiar rezystancji dynamicznej transformatora,
  badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA,
 • pomiary wyładowań niezupełnych transformatorów,
 • badanie oleju transformatorowego,
 • pomiary rezystancji uzwojeń napięciem,
 • badanie termowizyjne.
 • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej niskiego napięcia
 • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1kV (pomiar uziemień, pomiar napięć rażenia)
 • Badanie rozdzielnicy SN
 • Badanie linii kablowej SN:
  •  próba napięciowa VLF, 
  • rezystancja izolacji, 
  • fazowanie, 
  • sprawdzenie ciągłości ciągłość, 
  • próba szczelności powłoki zewnętrznej
 • Badanie instalacji odgromowej
 • Testy, pomiary oświetlenia w turbinach
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli
 • Pomiar ciągłości przewodu ochronnego

Pomiary elektryczne w elektrowniach wiatrowych to nie tylko procedury kontrolne, ale kluczowy element zarządzania efektywnością i bezpieczeństwem. Systematyczne monitorowanie parametrów elektrycznych umożliwia szybkie reagowanie na zmiany warunków, minimalizując ryzyko awarii i utrzymując wysoką wydajność energetyczną. Inwestycja w zaawansowane technologie pomiarowe staje się więc nieodzowna dla zrównoważonej i efektywnej energetyki wiatrowej przyszłości.

JANUSZ PUBRAT:

ANDRZEJ WIATEREK:

Pomiary rezystancji uziemienia elektrowni wiatrowych Wykonujemy pomiary całościowe tj. od końcówej części łopaty wirnika aż do gruntu

Pomiary wyładowań niezupełnych transformatorów Transformatory zabudowane w elektrowniach wiatrowych są szczególnie narażone na wyładowania niezupełne. Ich diagnostyka pozwala zapobiegać kosztownym pożarom i przestoją elektrowni.

Pomiary transformatorów elektrowni wiatrowych Pomiary transformatorów w elektrowniach wiatrowych są szczególnie wymagające ze względu na małą ilość wolnej przestrzeni.