Skip to content

KOMPLEKSOWE BADANIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kompleksowe badania stacji elektroenergetycznych

w tym badania odbiorcze, okresowe, eksploatacyjne i poawaryjne urządzeń i aparatów stacyjnych średniego i wysokiego napięcia – stanowi podsumowanie rzetelności i profesjonalizmu Ośrodka Pomiarów i Automatyki w Zabrzu.

Kompleksowe badania stacji elektroenergetycznej

Stacje elektroenergetyczne stanowią bardzo ważny element systemu rozdziału i przesyłu energii elektrycznej, zarówno w elektroenergetyce przemysłowej jaki i zawodowej. Każdy nieplanowany przestój wiązać się może z dużymi kosztami – dlatego profesjonalne i kompleksowe podejście do oceny stanu technicznego wszystkich urządzeń stacyjnych stanowi bardzo ważny element każdego przeglądu technicznego.

Nasza firma specjalizuje się w szeroko pojętych pomiarach eksploatacyjnych, dlatego podsumowaniem naszych umiejętności są KOMPLEKSOWE BADANIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH wszystkich napięć.

Specjaliści Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie badań eksploatacyjnych: wyłączników mocy, odłączników, transformatorów, ograniczników przepięć, przekładników prądowych i napięciowych, rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia oraz Niskiego Napięcia.

Kompleksowe badania stacji elektroenergetycznych wykonywane w zespole zgranych profesjonalistów wykonywane są prężnie i rzetelnie, dlatego czasy wyłączenia stacji ograniczone są do minimum.

Podczas badania stacji transformatorowych farm wiatrowych, w przypadku kilkudniowych pomiarów zapewniamy możliwość ponownego uruchomienia farmy wiatrowej, co minimalizuje straty produkcyjne.

Wykonujemy badania stacji elektroenergetycznych w zakresie:

Transformatorów mocy w zakresie:

 • pomiar prądów jałowych,
 • pomiar przekładni i grupy połączeń,
 • pomiar podobciążeniowego przełącznika zaczepów,
 • pomiar rezystancji uzwojeń,
 • pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ oraz pojemności transformatora oraz przepustów,
 • pomiar rezystancji dynamicznej transformatora,
  badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA,
 • pomiar zawilgocenia izolacji stałej metodą spektroskopii elektrycznej (FDS)
 • badanie oleju transformatorowego,
 • badanie wibroakustyczne transformatora,
 • pomiary rezystancji uzwojeń napięciem 5kV,
 • badanie termowizyjne.

Wyłączników mocy w zakresie:

 • pomiary rezystancji styków,
 • pomiary niejednoczesności otwierania i zamykania,
 • pomiary czasów własnych załączania i wyłączania,
 • sprawdzenie blokad,
 • analiza parametrów gazu SF6.
 • badanie termowizyjne,

Testy funkcjonalne i regulacja odłączników.

Kompleksowe badanie przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych.

Kompleksowe badanie baterii kondensatorów.

Kompleksowe badanie ograniczników przepięć.

Kompleksowe badanie przekaźników i automatyki zabezpieczeniowej.

Czyszczenie i sprawdzenie stanu połączeń śrubowych.

Czas wykonania badań

W zależności od zakresu od 1 do 2 dni roboczych. Pomiędzy poszczególnymi dniami pomiarów można z powrotem przywrócić funkcjonalność stacji elektroenergetycznej.

Rekomendacje

Posiadamy ważne rekomendacje na wykonywanie stosownych prac pomiarowych i eksploatacyjnych.

JANUSZ PUBRAT:

ANDRZEJ WIATEREK: