Skip to content

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Pomiary instalacji elektrycznych stanowią bardzo ważną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa i niezawodności ich eksploatacji.

Sprawdzeniu instalacji elektrycznych niskiego napięcia podlegają następujące obiekty:

 • mieszkalne,
 • handlowe
 • użyteczności publicznej
 • przemysłowe
 • rolne i ogrodowe
 • budynki prefabrykowane
 • place budowy,
 • wystawy,
 • targi,
 • pomieszczenia medyczne.

 

Ponadto pomiary i badania instalacji elektrycznych należy wykonywać przy prowizorycznych instalacjach, urządzeniach fotowoltaicznych, niskonapięciowych zespołach prądotwórczych oraz innych instalacjach i zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych.

Wyniki badań odbiorczych lub okresowych, stanowią podstawę do podjęcia odpowiedniej decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych z nią powiązanych, do dalszej eksploatacji lub o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności wykonania właściwych napraw i remontów lub wręcz wycofania z eksploatacji.

Pomiary instalacji elektrycznych w zależności od czasu wykonywania i zakresu pomiarów dzieli się na badania odbiorcze i eksploatacyjne (okresowe).

Badania i pomiary odbiorcze

Instalacje elektryczne powinny być zweryfikowane przed ich oddaniem do eksploatacji i po każdej znaczącej modyfikacji. Badania odbiorcze mają na celu potwierdzenie właściwego wykonania robót z godnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Zakres badań odbiorczych jest zazwyczaj szerszy niż badań okresowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 • sprawdzenie dokumentacji,
 • oględziny instalacji i/lub urządzeń,
 • próby i pomiary odpowiednich parametrów,
 • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.
Zapraszamy do współpracy.

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Pubrat

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 500 030 503

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Kopernik

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 506 057 213