Skip to content

Dla akcjonariuszy Informacje, dokumenty, kalendarium

Raporty zobacz

Kalendarium zobacz

Ośrodek Pomiarów i Automatyki SA siedziba

Informacje o spółce Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A.

W dniu 01.04.1970r, na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego.

Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992r.

W dniu 01.10.1992r decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu – organu założycielskiego – oddział został usamodzielniony i powołano do życia przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe.

Od 01.12.1995 r przedsiębiorstwo, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w dniu 29.06.2018r, Akcjonariusze zdecydowali o zmianie nazwy spółki na Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A.

Akcjonariuszami OPA S.A. są aktualni i byli pracownicy przedsiębiorstwa.

Dom maklerski

zobacz

Zawiadomienie z dnia

04.06.2024r o WZA OPA S.A.

Wezwanie

do złożenie akcji