Skip to content

Dla akcjonariuszy Informacje, dokumenty, kalendarium.

Raporty zobacz

Kalendarium zobacz

Ośrodek Pomiarów i Automatyki SA siedziba

Informacje o spółce Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A.

W dniu 01.04.1970r, na mocy zarządzenia Dyrektora Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego.

Ośrodek został przyporządkowany administracyjnie KWK “Knurów” stając się jej oddziałem nr 45. Stan ten trwał do końca września 1992r.

W dniu 01.10.1992r decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu – organu założycielskiego – oddział został usamodzielniony i powołano do życia przedsiębiorstwo pn. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwo Państwowe.

Od 01.12.1995 r przedsiębiorstwo, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, zostało sprywatyzowane i powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w dniu 29.06.2018r, Akcjonariusze zdecydowali o zmianie nazwy spółki na Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A.

Akcjonariuszami OPA S.A. są aktualni i byli pracownicy przedsiębiorstwa.

Dom maklerski

zobacz

26.07.2021r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wezwanie

do złożenie akcji

Zarząd

Bernard Hucz OPA Zabrze

Bernard Hucz Prezes Zarządu

Bernard Hucz pracę zawodową rozpoczął w 1968r w Zabrzańskich Zakładach Naprawczych PW, a od powołania w 1970r Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego przy KWK „Knurów” pracuje nieprzerwanie w OPA S.A. – uczestnicząc w jej przekształceniach.

Od 1995r kieruje spółką OPA S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu.

Za długoletnią pracę otrzymał następujące wyróżnienia:

Odznaczenia państwowe:
– Brązowy Krzyż Zasługi w 1981r
– Srebrny Krzyż Zasługi w 1985r
– Złoty Krzyż Zasługi w 2004r

Wyróżnienie nadane przez Sejmik Śląski:
– Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego w 2014r