Skip to content

NAPISALI O NAS

Niezwykle ciekawe są drogi powołania dzisiejszej firmy OPA Zabrze. Jak zwykle na początku powstał pomysł, zrodzony z potrzeby udoskonalenia i poprawy rytmicznej pracy w górnictwie.
Następnie musiał być organizator, tj. naczelny dyrektor ZZPW, który zarządzeniem nr 15/70 z dnia 31.03.1970 r. powołał do życia OPiA przy KWK Knurów.
Efektem współpracy prezesa, który od 25 lat kieruje firmą, i załogi jest obecnie dobra sytuacja finansowa oraz uznanie w otoczeniu środowiska, w którym OPA PW SA funkcjonuje. Dowodem tego są wyróżnienia, które firma otrzymała:
• „Gazela Biznesu” w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 i 2014,
• „Gepard Biznesu” w latach 2012 i 2015,
• „Diamenty Forbsa” w 2012 r.,
• „Efektywna Firma” w 2015 r.,
• „Mocna Firma Godna Zaufania” w 2015 r.

Zapewne osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez dobrego zespołu współpracowników i stworzonej koleżeńskiej atmosfery pracy.

Żródło: nettg.pl

Bezpieczne Górnictwo - OPA Zabrze

W imieniu Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za deklarację wsparcia materialnego idei naszej Fundacji.
Dzięki Państwa wsparciu, realnym się stało osiągnięcie celów statutowych Fundacji, jakim jest przede wszystkim wspieranie szeroko rozumianych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w polskim górnictwie.
Jesteśmy wdzięczni za wkład w popularyzację bezpieczeństwa powszechnego w górnictwie, jego rozwoju, jak i podnoszenia świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Wyrażamy jednocześnie nadzieję i przekonanie, że nasza współpraca przyczyni się dla dalszego kreowania pozytywnego wizerunku kierowanej przez Pana firmy.

SITG - OPA Zabrze

W związku z zakończonymi warsztatami technicznymi organizowanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Gliwicko-Zabrzański wraz z Kołem SITG „Knurów” pozwalam sobie podziękować za wsparcie naszej inicjatywy mającej na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w tak rozwijającej się dziedzinie jak urządzenia elektroenergetyczne.
Temat warsztatów „Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz racjonalna gospodarka energią elektryczną w górnictwie” w opinii uczestników spełnia zapotrzebowanie rozpoznawania nowych zagrożeń oraz ich eliminowanie.

Bank Handlowy - OPA Zabrze

Kryzys – co oznacza
Wyraźny spadek tempa rozwoju gospodarczego dotkliwie odczuwa większość przedsiębiorców. Szczególnie boleśnie – branża budowlana. Malejące inwestycje ograniczają też działalność firm z nią związanych. Ekonomiści zapowiadają stopniową poprawę sytuacji dopiero z końcem tego roku. Jak w kryzysie radzą sobie przedsiębiorcy i firmy z różnych miast województwa śląskiego, który są klientami BS w Gliwicach? Oto co nam powiedzieli.

Bernard Hucz
prezes Ośrodka Pomiarów i Automatyki PW S.A.

W 80% naszymi klientami są duże spółki węglowe, które płacą zgodnie z zawartymi umowami. Myśmy kryzys przeszli w latach 2001-2004, kiedy firma upadała i musieliśmy przeprowadzić nie tylko restrukturyzację finansów, ale i tę bolesną – zatrudnienia, czyli zwolnienia dużych grup pracowników.
To być może nauczyło nas ostrożności, ale i dbałości o jakość. Zapotrzebowanie na nasze produkty w związku z tym jest duże, a nasze osiągnięcia potwierdził właśnie audyt systemu zarządzania jakością, więc jestem chyba ostatnią osobą, która może wypowiadać się o kryzysie.