Skip to content

POMIARY SKUTECZNOŚCI

OCHRONY KATODOWEJ

Pomiary skuteczności ochrony katodowej odgrywają ważną rolę w zapobieganiu awarii podziemnych konstrukcji takich jak zbiorniki i rurociągi. Wpływają również na poprawę bezpieczeństwa ich eksploatacji i zapobiegają znacznym szkodom materialnym i szkodom dla środowiska naturalnego.

Badaniom tym poddawane są:

 • podziemne metalowe zbiorniki paliw płynnych,
 • podziemne rurociągi (gazociągi, ropociągi, tlenociągi).

Pozytywne wyniki badań odbiorczych lub okresowych pozwalają na oddanie instalacji do eksploatacji lub przedłużają okres ich dalszej eksploatacji. Negatywne wyniki informują o konieczności przeprowadzenia stosownych napraw, a w przypadku ich nieopłacalności decydują o wycofaniu instalacji z eksploatacji.

Badania obejmują:

 • pomiary rezystancji anod i ich odizolowania od konstrukcji chronionej,
 • pomiar oddzielenia elektrycznego konstrukcji chronionej za pomocą złącz izolujących,
 • pomiar oddzielenia elektrycznego konstrukcji chronionej od rur ochronnych i zbiorczego systemu uziemiającego,
 • pomiary potencjałowe anod, konstrukcji chronionej, sąsiadujących z konstrukcją chronioną konstrukcji obcych, stacjonarnych elektrod pomiarowych,
 • pomiary interferencji w skutek działania ewentualnych prądów błądzących,
 • sprawdzenie warunku, czy potencjał wyłączeniowy konstrukcji chronionej względem elektrody Cu/CuSO4 wynosi -0,85 V (lub jest bardziej elektroujemny).

Warunki i zakres badań określa norma PN-EN 13636:2006 – Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi rurociągów.

 

Badania metalowych podziemnych rurociągów obejmują:

 • pomiary rezystancji jednostkowej przejścia poszczególnych odcinków jak również w całości rurociągu względem ziemi z wykorzystaniem istniejącej lub przenośnej stacji ochrony katodowej i istniejących skalowanych punktów pomiaru tzw. PIs,
 • pomiary szczelności powłoki izolacyjnej (rezystancji przejścia) przewiertu HDD, przed połączeniem końców z pozostałą częścią liniową rurociągu,
 • pomiary monobloku izolacyjnego metodą techniczną lub potencjałową,
 • lokalizację defektów powłoki izolacyjnej metodą DCVG,
 • pomiary rozpływów prądów pomiędzy odcinkami gazociągu wyposażonego w skalowane punkty pomiaru tzw. PIs,
 • pomiar odizolowania elektrolitycznego lub galwanicznego rury przewodowej od rury ochronnej,
 • pomiary porównawcze stacjonarnych elektrod odniesienia Cu/CuSO4,
 • lokalizację zwarć galwanicznych rurociągu z obcymi konstrukcjami, przewodami PE lub uziomem,
 • pomiary potencjałów spoczynkowych, załączeniowych i wyłączeniowych w punktach pomiaru na trasie rurociągu.

 

Z przeprowadzonych badań oprócz sprawozdania, na życzenie klienta może zostać sporządzona i dołączona dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej oraz określone współrzędne GPS (w systemie WGS84) położenia szafek, punktów pomiaru, defektów powłoki badanych obiektów. 

Warunki i zakres badań określa norma PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej.

Nasz personel posiada aktualny certyfikat zdolności „Pracownik ochrony katodowej” wg PN-EN ISO 15257:2017, poziom certyfikacji: 4.

Pomiary wykonywane są z użyciem nadzorowanej, posiadającej świadectwa wzorcowania aparatury pomiarowej między innymi firm:

 • CORRPOL,
 • WEILEKES ELEKTRONIK,
 • RADIODETECTION,
 • SONEL.
Zapraszamy do współpracy.

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 313

OSOBA KONTAKTOWA

Piotr Wąs

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 827 185