Skip to content

POMIARY ANTYELEKTROSTATYCZNE

Wykonywanie badań antyelektrostatyczności posadzek jest bezwzględnie wymagane w pomieszczeniach w których konieczne jest zapewnienie pełnej ochrony przed elektrycznością statyczną tj. w miejscach pracy czułego sprzętu elektronicznego, gdzie gromadzące się ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną zakłócania pracy urządzeń oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Zadbanie o antyelektrostatyczność posadzek lub wykładzin pozwoli zapewnić skuteczną ochronę przy obsłudze elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, aparatury diagnostycznej, urządzeń telekomunikacyjnych, systemów sterowania i komputerów.

Zgodnie z wytycznymi POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJNEGO norma PN-92/E-05203 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu. ” wskazuje, w celu zapewnienia pełnego zabezpieczenia przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej na powierzchni posadzek, wykładzin podłogowych, chodników, dywanów itp., na konieczność dokonywania pomiarów w następujących okresach czasowych”:

  • pierwszy pomiar należy wykonać po upływie 4 tygodni od ułożenia podłogi( posadzka, wykładzina itp.),
  • następne pomiary w odstępach rocznych.

W konsekwencji powyższych argumentów nasza firma proponuje przeprowadzenie pomiarów antyelektrostatyczności podłóg.

Badania i pomiary wykonywane są przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania przepisów, posiadającego aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia, przy zastosowaniu metod zgodnych z obowiązującymi normami oraz przepisami.

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 313

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 314