Skip to content

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

GALERIA

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

GALERIA