Skip to content

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 313

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 314

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

GALERIA

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA

ZADZWOŃ TERAZ

GALERIA

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • elektroizolacyjnego sprzętu gumowego (rękawic, kaloszy, półbutów),
 • dywaników i chodników elektroizolacyjnych,
 • drążków izolacyjnych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • pomostów izolacyjnych,
 • drabin z materiałów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • kleszczy i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,

oraz badania:

 • uziemiaczy przenośnych,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-EN 60060-1:2011– Wysokonapięciowa technika probiercza – Część I: Ogólne definicje i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018- 05 – Praca pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 50321:2002 – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia;
 • PN-IEC 61111:2002 – Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne; 
 • PN-EN 60832-1:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 1: Drążki izolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 – Prace pod napięciem – Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne – Część 2: Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:1998 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-1:2005 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2002 – Prace pod napięciem – Wskaźniki napięcia – Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-EN 61481: 2004 – Prace pod napięciem – Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV;
 • PN-EN 61478:2005 – Prace pod napięciem – Drabiny z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem – Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania;
 • PN-IEC 243-1:1996 – Metody badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych stałych – Badania przy częstotliwości sieciowej;
 • PN-EN 60893-2:2005 – Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Metody badań (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne – Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych – Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-EN 60156:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej – Metoda badania;
 • PN-EN 60247:2008 – Ciecze elektroizolacyjne – Pomiar przenikalności elektrycznej względnej, współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) i rezystywności przy prądzie stałym;
 • warunki techniczne odbioru opracowane przez producentów sprzętu;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Łyczko

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 313

OSOBA KONTAKTOWA

Mariusz Rzepka

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 502 423 314

GALERIA