LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • kleszczy,
 • drążków izolacyjnych,
 • sprzętu gumowego: rękawice, kalosze, półbuty,
 • chodników dielektrycznych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • odgromników,
 • pomostów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,
 • uziemiaczy,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-92/E-04060 – Wysokonapięciowa technika probiercza. Ogólne określenia i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60243-1:2013-12 – Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych. Metody badań. Część 1: Badania przy częstotliwości sieciowej (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne. Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych. Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-88/E-29080 – Materiały elektroizolacyjne. Płyty warstwowe z tworzyw sztucznych;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018-05 – Prace pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (zastępuje PN-EN 50321:2002);
 • KOW/S-01/2013 – Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego – oprac. CIOP-PIB;
 • PN-77/C-94136 – Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne;
 • PN-EN 61111:2009 –Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-1:2010 –Prace pod napięciem –Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne –Część 1 – Drążki izolacyj-ne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 –Prace pod napięciem –Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne –Część 2 – Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61481-1:2015-04– Prace pod napięciem – Uzgadniacze faz-Część1:Uzgadniacze faz typu pojemnościo-wego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego (wersja angielska);
 • PN-EN 61481-2:2015-04 – Prace pod napięciem – Uzgadniacze faz-Część 2:Uzgadniacze faz typu rezystancyj-nego dla napięć od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:2007 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 1 – Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-2:2002 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 2 – Wskaźniki rezystancyjne do stoso-wania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2015 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 3 – Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-58/E-08504 – Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Pomosty izolacyjne;
 • instrukcja nr PI/WB-1/94 (z późn. zm.) – Atestacyjne i okresowe badania przegród mechanicznych z materiałów elektroizolacyjnych, wymagania i badania – opracowana przez EMAG Katowice 1994r;
 •  dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć .

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Kierownik Oddziału – Mariusz Rzepka
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 502 423 314
tel. 32 / 278-42- 48(49) wew.118

 Piotr Bagniewski
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 502423315
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118

Krzysztof Jentrzczok
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 513143582
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118 

Andrzej Lebek
e-mail: mkl@opa.pl
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118

GALERIA

 

LABORATORIUM BADAWCZE

WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • kleszczy,
 • drążków izolacyjnych,
 • sprzętu gumowego: rękawice, kalosze, półbuty,
 • chodników dielektrycznych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • odgromników,
 • pomostów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,
 • uziemiaczy,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • PN-92/E-04060 – Wysokonapięciowa technika probiercza. Ogólne określenia i wymagania probiercze;
 • PN-EN 60243-1:2013-12 – Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych. Metody badań. Część 1: Badania przy częstotliwości sieciowej (wersja angielska);
 • PN-EN 60893-3-2:2004 – Materiały elektroizolacyjne. Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych. Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów. Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic epoksydowych (wersja angielska);
 • PN-88/E-29080 – Materiały elektroizolacyjne. Płyty warstwowe z tworzyw sztucznych;
 • PN-EN 60903:2006 – Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego;
 • PN-EN 50321-1:2018-05 – Prace pod napięciem – Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – Obuwie i kalosze elektroizolacyjne (zastępuje PN-EN 50321:2002);
 • KOW/S-01/2013 – Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa – Obuwie elektroizolacyjne do prac przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego – oprac. CIOP-PIB;
 • PN-77/C-94136 – Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne;
 • PN-EN 61111:2009 –Prace pod napięciem – Chodniki elektroizolacyjne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-1:2010 –Prace pod napięciem –Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne –Część 1 – Drążki izolacyj-ne (wersja angielska);
 • PN-EN 60832-2:2010 –Prace pod napięciem –Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne –Część 2 – Narzędzia wymienne (wersja angielska);
 • PN-EN 61481-1:2015-04– Prace pod napięciem – Uzgadniacze faz-Część1:Uzgadniacze faz typu pojemnościo-wego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego (wersja angielska);
 • PN-EN 61481-2:2015-04 – Prace pod napięciem – Uzgadniacze faz-Część 2:Uzgadniacze faz typu rezystancyj-nego dla napięć od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-1:2007 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 1 – Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV;
 • PN-EN 61243-2:2002 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 2 – Wskaźniki rezystancyjne do stoso-wania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV (wersja angielska);
 • PN-EN 61243-3:2015 –Prace pod napięciem –Wskaźniki napięcia –Część 3 – Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia (wersja angielska);
 • PN-58/E-08504 – Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Pomosty izolacyjne;
 • instrukcja nr PI/WB-1/94 (z późn. zm.) – Atestacyjne i okresowe badania przegród mechanicznych z materiałów elektroizolacyjnych, wymagania i badania – opracowana przez EMAG Katowice 1994r;
 •  dokumentacje techniczno-ruchowe aparatury pomiarowej stosowanej w Laboratorium Badawczym Wysokich Napięć .

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Kierownik Oddziału – Mariusz Rzepka
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 502 423 314
tel. 32 / 278-42- 48(49) wew.118

 Piotr Bagniewski
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 502423315
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118

Krzysztof Jentrzczok
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 513143582
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118 

Andrzej Lebek
e-mail: mkl@opa.pl
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118