Skip to content

POMIARY WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Pomiar właściwości optycznych źródeł światła oferowany w ramach działania Laboratorium Miernictwa Laserowego, zapewnia pomiary właściwości optycznych wszelkich źródeł światła, w tym laserów o mocy do 10W oraz badania właściwości optycznych mediów przenoszących światła (włókna optyczne, światłowody, filtry, soczewki etc).

Głównymi elementami usługi są:

  • badania mocy źródeł światła i laserów o mocy do 10W,
  • badanie spektrum źródeł światła,
  • badanie tłumienności/przewodności świetlnej mediów przewodzących światło w funkcji długości fali świetlnej.

Usługa obejmuje przede wszystkim wykonywanie badań teletransmisyjnych łącz optycznych oraz badanie właściwości materiałów i urządzeń na potrzeby przemysłu.

Usługa jest dedykowana dla klientów, którzy potrzebują sprawdzenia poprawności wykonania optycznych instalacji teletransmisyjnych, badania właściwości źródeł światła i laserów (np. w urządzeniach do laserowego pomiaru szybkości, odległości, długości etc.) oraz badania właściwości optyki współpracującej ze źródłami światła.

klaster_logo ue (1)

DOTACJE NA INNOWACJE 

„Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”
Projekt Numer: UDA-POIG.05.01.00-00-063/12-00 
Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO