Skip to content

BADANIA I POMIARY TRANSFORMATORÓW

Wykonujemy badania techniczne transformatorów energetycznych:
 1. Grupy II – transformatory olejowe o mocy większej niż 2,5 MVA do 100 MVA oraz napięciu znamionowym górnym do 110 kV.
 2. Grupy III – transformatory olejowe o mocy do 2,5 MVA. 3.
 3. Grupy IV – transformatory w izolacji suchej i kompozytowej.
badania-transformatorow2
Rodzaje badań technicznych transformatorów wykonywanych w firmie OPA S.A.:
W zależności od rodzaju badania technicznego oraz od grupy, do której zaliczany jest dany transformator, różny jest zakres pomiarów i prób transformatorów. Wyróżnić można następujące pomiary i próby transformatorów, które wykonujemy w naszej firmie:
 • Oględziny zewnętrzne transformatora.
 • Sprawdzenie wyposażenia transformatora.
 • Pomiary przekładni transformatora oraz sprawdzenie grupy połączeń.
 • Pomiar rezystancji uzwojeń.
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń.
 • Pomiar prądów magnesujących.
 • Sprawdzenie przełącznika zaczepów.
 • Pomiar rezystancji dynamicznych podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
 • Pomiar czasów przełączania podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
 • Pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności izolacji tgD.
 • Badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA.
 • Pomiar zawilgocenia izolacji metodą FDS.
 • Badanie właściwości oleju.
 • Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza.
 • Sprawdzenie działania szaf sterowniczych, układu chłodzenia i napędu przełącznika, wskaźników przepływu oleju, zaworów oraz termostatów.
 • Sprawdzenie odpowietrzenia transformatora, chłodnic, pomp, izolatorów przepustowych, konserwatora, przełącznika zaczepów, przekładników itd.
 • Sprawdzenie silikażelu w odwilżaczu.
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej szaf sterowniczych.
 • Badanie termowizyjne transformatorów.
 • Badanie drgań kadzi transformatora (analiza wibroakustyczna transformatora).
 • Pomiar poboru mocy czynnej silnika podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
 • Oraz inne..

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Pubrat

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 500 030 503

OSOBA KONTAKTOWA

Andrzej Wiaterek

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 513 143 659