LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

Nasze laboratorium Wysokich Napięć wykonuje badania sprzętu dielektrycznego:

 • kleszczy,
 • drążków izolacyjnych,
 • sprzętu gumowego: rękawice, kalosze, półbuty,
 • chodników dielektrycznych,
 • wskaźników napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • odgromników,
 • pomostów izolacyjnych,
 • przegród izolacyjnych,
 • uchwytów bezpiecznikowych,
 • uziemiaczy,
 • oleju elektroizolacyjnego.

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który działając w oparciu o obowiązujące procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością, wykonuje wymagane przepisami prawa badania sprzętu ochronnego.

Podczas wykonywania prac opieramy się na wymaganiach:

 • Ustawy z dnia 4 luty 1994r „Prawo Geologiczne i Górnicze” (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96 wraz z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002r nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1990r nr 80 poz. 912).

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i zapytania ofertowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji szerszego zakresu prac pomiarowych, na które pojawia się zapotrzebowanie na rynku.

wysokich-napiec3

OSOBA KONTAKTOWA

Kierownik Oddziału – Piotr Wąs
e-mail: piotrwas@opa.pl
tel. kom: 502 827 185
tel. 32 / 278-42- 48(49) wew.116

 Piotr Bagniewski
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 502423315
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118

Krzysztof Jentrzczok
e-mail: mkl@opa.pl
tel. kom: 513143582
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118 

Andrzej Lebek
e-mail: mkl@opa.pl
tel. stacjonarny: 32 278-42-48(49) w.118