Skip to content

ODBIORY URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWYBUCHOWEJ

zdj.ex

Głównym celem usług wykonywanych przez OPA SA dla górnictwa jest nie tylko utrzymanie, ale także podnoszenie bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych. Kontrole tych urządzeń wykonywane przez specjalistów i rzeczoznawców są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

OPA SA zatrudnia rzeczoznawców i posiada rzeczoznawstwo instytucjonalne min. w grupie VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

W ramach posiadanych kompetencji, rzeczoznawcy OPA SA dokonują odbiorów technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej oraz innych usług specjalistycznych wynikających z posiadanych uprawnień rzeczoznawcy.

OSOBA KONTAKTOWA

Andrzej Bauerek

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 500 299 095