MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

MISJA

Budujemy wartość firmy dla naszych pracowników, akcjonariuszy i kontrahentów dostarczając specjalistyczne usługi kontrolno – pomiarowe i rzeczoznawcze w branży elektro – energetycznej, górniczych urządzeń wyciągowych i automatyki przemysłowej.

WIZJA

Dzięki wyznaczaniu standardów jakościowych oraz dywersyfikacji portfela świadczonych usług, jesteśmy w gronie czołowych firm działających na rynku Polski południowej. Stawiamy na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dbając o środowisko, w którym funkcjonujemy. Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój naszych pracowników, koncentrując się na obszarach naszych kluczowych kompetencji.

WARTOŚCI

Kluczowym zasobem OPA S.A. są tworzący ją ludzie. Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie kierujemy się, są:

  • wiedza i doświadczenie praktyczne,
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość,
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian),
  • odpowiedzialność i uczciwość w zakresie jakości i terminowości dostarczanych usług,
  • etyka i uczciwość w biznesie.

Wybrane przez nas wartości określają tożsamość spółki oraz mają decydujący wpływ na jej trwałość i zaufanie ze strony klientów i partnerów handlowych.