Skip to content

MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

MISJA

Budujemy wartość firmy dla naszych pracowników, akcjonariuszy i kontrahentów dostarczając specjalistyczne usługi projektowe, kontrolno – pomiarowe i rzeczoznawcze w branży elektro – energetycznej, urządzeń wyciągowych, automatyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii.

WIZJA

Inwestując w prace badawczo – rozwojowe wyznaczamy nowe standardy jakościowe i technologiczne konsekwentnie budując wartość firmy. Stawiamy na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dbając o środowisko, w którym funkcjonujemy, jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pracowników.

WARTOŚCI

Największą wartością naszej firmy są tworzący ją ludzie. W naszej codziennej pracy kładziemy duży nacisk na:

  • wiedzę i doświadczenie,
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość,
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian),

Konsekwentnie kierujemy się etyką i uczciwością w biznesie.

Wybrane przez nas wartości określają tożsamość spółki oraz mają decydujący wpływ na jej trwałość i zaufanie ze strony naszych klientów i partnerów biznesowych.