Skip to content

BADANIA NIENISZCZĄCE

Podstawowym celem wykonywania badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Jest to dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Nasi inżynierowie specjalizują się przede wszystkim w następujących metodach badań nieniszczących:

 • wizualna,
 • magnetyczno proszkowa,
 • penetracyjna,
 • ultradźwiękowa.

Nasz personel posiada kwalifikację i certyfikację zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012 „Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.Wszystkie badania wykonujemy z wykorzystaniem nadzorowanej aparatury pomiarowej wzorcowanej w upoważnionych laboratoriach wzorcujących:

 • badania ultradźwiękowe – defektoskop ultradźwiękowy USM 35sx,
 • badania magnetyczno proszkowe – defektoskop jarzmowy, cewka fi350, defektoskop prądowy z bezpośrednim przepływem prądu w świetle białym jak i ultrafiolecie,
 • badania penetracyjne – w świetle białym jak i ultrafiolecie.

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać badania nieniszczące dla każdego typu materiału i urządzeń.

W szczególności badania nieniszczące wykonujemy dla branży górniczej dla nw. urządzeń i wyposażenia dodatkowego:

Wał główny maszyny wyciągowej

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne wału głównego.
 2. Badanie ultradźwiękowe wału głównego.

Zawiesia lin nośnych oraz zawiesia lin wyrównawczych naczyń wyciągowych

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne zawieszeń lin nośnych oraz zawieszeń lin wyrównawczych naczyń wyciągowych.
 2. Badanie ultradźwiękowe zawieszeń lin nośnych oraz zawieszeń lin wyrównawczych naczyń wyciągowych.
 3. Badanie magnetyczno-proszkowe zawieszeń lin nośnych oraz zawieszeń lin wyrównawczych naczyń wyciągowych.

Urządzenia ciśnieniowe

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne urządzeń ciśnieniowych.
 2. Badanie ultradźwiękowe urządzeń ciśnieniowych.
 3. Badanie magnetyczno-proszkowe urządzeń ciśnieniowych (dla stali ferrytycznych).
 4. Badanie penetracyjne urządzeń ciśnieniowych (dla stali austenitycznych).
 5. Kontrola poprawności działania urządzeń zabezpieczających.

Koła linowe

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne koła linowego.
 2. Badanie magnetyczno-proszkowe koła linowego.

Osie kół linowych

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne osi koła linowego.
 2. Badanie magnetyczno-proszkowe osi koła linowego.
 3. Badanie ultradźwiękowe osi koła linowego.

Elementy układu dźwigni hamulca i elementy wyzwalacza hamulca maszyny wyciągowej

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne.
 2. Badanie magnetyczno-proszkowe.
 3. Badanie ultradźwiękowe.

Naczynia wyciągowe

Zakres badań:

 1. Badanie wizualne naczynia wyciągowego.
 2. Badanie magnetyczno-proszkowe naczynia wyciągowego.
 3. Pomiary grubości elementów nośnych naczynia wyciągowego.

Niezależnie, od tego w jakim sektorze działamy, górniczym, elektroenergetycznym, czy też innym – nasze Usługi w zakresie badań nieniszczących prowadzimy przy jednoczesnym zapewnieniu jakości oraz bezpieczeństwa procesu.

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Lewandowski

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 508 120 232