Skip to content

DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOICH DANYCH

W związku z nowymi regulacjami w obszarze ochrony danych osobowych, wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej rozporządzeniem) zostały nałożone na administratora danych osobowych nowe obowiązki mające zapewnić należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenie osoba, której dane osobowe dotyczą, powinna być informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania danych osobowych i o jej celach. Jednocześnie przetwarzanie danych może odbywać się w oparciu o konkretne przepisy prawa, bądź wyrażoną zgodę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

1. Jeżeli otrzymałeś/łaś od nas ofertę:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW

2. Jeżeli otrzymałeś/łaś od nas korespondencje e-mail:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KORESPONDENCJA E-MAIL

3. Jeżeli przesłałeś/łaś do nas zlecenie, zamówienie ( w tym poprzez sklep dostępny na naszej stronie internetowej www.opa.pl):

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

4. Przesłałeś/łaś do nas CV:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -CV

5. Akcjonariusz lub pełnomocnik w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC AKCJIONARIUSZY / PEŁNOMOCNIKA AKCJIONARIUSZ UPRAWNIONEGO DO UCZESTNICTWIE W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJIONARIUSZY

6. Jeżeli jesteś uczestnikiem organizowanego przez nas szkolenia / kursu:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / KURSU