Skip to content

OŚRODEK POMIARÓW
I AUTOMATYKI S.A.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE!

Świadomi naszych działań oraz wpływu na otaczającą nas rzeczywistość tj. społeczeństwo, środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy prowadzimy działalność w oparciu o przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.