Skip to content

BADANIA I POMIARY TERMOWIZYJNE

Badania termowizyjne stanowią współcześnie bardzo ważny element diagnostyki w różnych dziedzinach techniki.

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała.

Aparatura termowizyjna jest odmianą telewizji wrażliwej na fragment zakresu promieniowania podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. Prawidłowo pracujące złącze nie powinno mieć temperatury wyższej od temperatury łączonych elementów. Dodatkowo w przypadku symetrycznego obciążenia torów prądowych, temperatury elementów sąsiednich faz powinny być porównywalne.

Nasza firma specjalizuje się w diagnostyce termowizyjnej elektroenergetycznych urządzeń stacyjnych, rozdzielczych, termowizji maszyn i napędów oraz w diagnostyce termowizyjnej obiektów budowlanych.

Specjaliści Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie badań termowizyjnych wyłączników mocy, odłączników, transformatorów, ograniczników przepięć, przekładników prądowych i napięciowych, rozdzielni wysokiego i średniego napięcia oraz Niskiego Napięcia.

Technika badań termowizyjnych pozwala na nieinwazyjną diagnostykę w wykrywaniu między innymi:

  • wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza,
  • lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności,
  • zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych,
  • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi,
  • złego stanu przewodów doprowadzających gazy,
  • wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych,
  • niezastąpione w każdej sytuacji, w której ważny jest rozkład temperatur.

OSOBA KONTAKTOWA

Janusz Pubrat

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 500 030 503

OSOBA KONTAKTOWA

Łukasz Kopernik

NAPISZ MAILA:

[email protected]

ZADZWOŃ TERAZ:

+48 506 057 213

PLIKI DO POBRANIA

Badania termowizyjne