Start O firmie

Zakres działalności

PDF Drukuj Email

OPA

 

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu jest firmą działającą na rynku południowej Polski w zakresie diagnostyki, badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz automatyki przemysłowej od 45 lat.

Od lat kształcimy się i zdobywamy doświadczenie aby realizować Państwa potrzeby w zakresie:

 

OPA

 • badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 • okresowego sprawdzenia sprzętu ochronnego oraz przyrządów pomiarowych,
 • sprawdzenia elektronarzędzi, prób napięciowych i lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • trasowanie kabli i rurociągów,
 • projektów i wykonawstwa obiektów elektroenergetycznych nowych i modernizowanych,
 • projektów i wykonawstwa układów rozliczeniowych energii i kompensacji mocy biernej,
 • badań baterii akumulatorów i stacji prostownikowych,
 • badań maszyn wyciągowych,
 • pomiarów grubości rurociągów i zbrojenia szybowego,
 • pomiarów spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
 • pomiarów drgań łożysk,
 • badań napędów elektrycznych,
 • badań nieniszczących,
 • prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach i układach elektroenergetycznych,
 • badań zabezpieczeń elektroenergetycznych,
 • badań urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej oraz podłóg antyelektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
 •