Multimetr

Drukuj Email
wtorek, 21 marca 2017

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00A9/16-00) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę multimetru (kod CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

OPA

 

 

Zakupy współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego)

oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Szczegółowe wymagania dotyczące ww. zakupu znajdują się w poniższym ogłoszeniu

Termin składania ofert: 29.03.2017r

Informujemy, że ze względu na brak ofert postępowanie zostaje nierozstrzygnięte

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia_PARAMETRY TECHNICZNE

 

3. FORMULARZ OFERTY

 

4. WZÓR UMOWY