Skip to content

SYSTEMY AUTOMATYKI BASENOWEJ

W ramach swojej działalności oferujemy min. wykonanie kompletnych systemów automatyki dla basenów i pływalni.

W obrębie systemów automatyki i zarządzania budynkiem sterowaniem mogą zostać objęte:

 • systemy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (w tym związane z odzyskiem ciepła, pompami ciepła i z recyrkulacją strumienia powietrza),
 • systemy grzewcze (CO, CWU, woda basenowa, układy kaskadowe kotłów).
 • systemy uzdatniania wody i pomiarów jej własności fizyko-chemicznych (chlor, redox, pH, dezynfekcja, wstępne ozonowanie) zgodnie z normą DIN 19643 (uzdatnianie i dezynfekcja wody dla basenów pływackich i kąpielowych),
 • systemy hydroforowe,
 • instalacje filtracyjne,
 • instalacje elektryczne,
 • oświetlenie,
 • sterowanie atrakcjami,
 • systemy zabezpieczające (w tym kontrola dostępu, systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe).

Oferujemy swoje usługi w zakresie utrzymania ruchu, stałego nadzoru, serwisowania, przeglądów bieżących i okresowych oraz napraw:

 • systemów pomiarowych wielkości elektrycznych, nieelektrycznych i środowiskowych,
 • systemów automatyki przemysłowej i sterowania procesami produkcyjnymi,
 • systemów iskrobezpiecznych i spełniających normy odnośnie przeciwwybuchowości,
 • systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych.

OPA SA dbając o solidność, terminowość i wysoką jakość stara się spełnić wymagania swoich klientów. Mariaż doświadczenia, inicjatywy, nowatorskiego zarządzania daje gwarancję, że jesteśmy solidnym, sprawdzonym i uznanym partnerem, a przygotowywane przez nas oferty cenowe na podstawie zapytań ofertowych, są atrakcyjną alternatywą finansową w odniesieniu do innych rozwiązań spotykanych na rynku.

Zapraszamy do współpracy.

OSOBA KONTAKTOWA

Dawid Laskowski

OSOBA KONTAKTOWA

Artur Hucz